Tuesday, March 07, 2006

על כוחם(?) של ספרנים

Erica Olsen, בבלוג שלה Avengers Librarian , יוצאת להגנת כבודם של ספרנים.

Wednesday, February 08, 2006

כל שנייה ביום נולד בלוג חדש

נתונים מעניינים על הבלוגוספירה במאמרו של Dave Sifry בבלוג של Technorati

שיתוף ידע תחת זכוכית מגדלת

LISWiki נועד להעשיר ולשתף בידע את קהילת המידענים והספרנים.
כמפעל WIKI גם כאן מוזמנים אנשי המידע לתרום מהידע שלהם ע"י הוספה ועריכה של ערכים בתחום.

השיתוף בידע מבורך, אך הסכנה בהפצת מידע לא מדויק ואף שקרי קיימת.

בדף הסבר אודות LISWiki נכתב בין היתר:
"This Wiki is designed to be built, edited, organized, and maintained by anyone and everyone interested -- although contributions of inaccurate or off-topic content, spam, trolling, and vandalism are not welcome."

רק not welcome?

מי אחראי לאבטחת איכות התכנים באתרי WIKI?

אי אפשר שלא להזכיר את המדען הקוריאני שזייף מחקר ופרסם מאמר שקרי בכתב עת מדעי.
החדשות על המחקר היו מרעישות.
אך מאחר שמדובר היה בפריצת דרך מדעית, היה מי שפקפק באמיתות המחקר, וצוות מומחים שנקרא לבדוק את תוצאות בדיקות המעבדה חשף את התרמית.
מלבד אות קלון לחוקר נפגע גם המוניטין של כתב-העת שפרסם את המאמר.
אם כתב-עת שיש אחראים לעריכתו הוטעה מה על אתרים לא מבוקרים?

אילו מנגנונים קיימים בידינו לאבטחת איכות התכנים באתרי WIKI?
מי יהיו המומחים בודקי התכנים במפעלי שיתוף הידע?

Tuesday, January 31, 2006

כוח הבלוג

כתבה מעניינת על מלחמתו של בלוגר איראני במשטר האיראני. על כוחו של היחיד ביצירת דעת קהל ועל ההשפעה המצופה של הבלוגים על השלטון.

Thursday, January 26, 2006

צוחקים לנו

הומור עצמי לא יזיק ואף יסייע לספרנים במצבי משבר מול לקוחות.

ALPHABETICAL INDEX TO BIBLIA'S ORIGINAL LIBRARY HUMOUR

Thursday, January 19, 2006

Follow a great artist

“Simplicity is the ultimate sophistication”
Leonardo da Vinci

Thursday, January 12, 2006

שקט, כאן לומדים

בכיתות רועשות לומדים טוב יותר , האם גם בספריות רועשות?
בשל תלונות חוזרות ונשנות על הרעש בספרייה החלטנו להציב "נאמן שקט" שתפקידו לשמור על סביבה לימודית שקטה באולם הקריאה.
זה מכבר ביקרה בספרייתנו אורחת, מנהלת ספרייה למשפטים מארה"ב. היא הביעה תמיהה על כך שהספרייה מעסיקה אנשים חיצוניים לשמירה על השקט ולדבריה לא פגשה זאת בשום מקום אחר.
במשך שנים התחבטנו בשאלת האחריות על שמירת השקט בספרייה. חשבנו שהצבתו של גורם חיצוני למערכת תשמש פתרון יעיל. לא עוד חיכוכים בין ספרנים לסטודנטים, ולא עוד ציפיה שהספרנים ישמשו כשוטרים במקום לעסוק בעבודתם המקצועית.
מזה כשלושה חודשים מועסק על ידינו "נאמן שקט", ובעקבות פעילותו, מתחילות להגיע תגובות אוהדות.
הספרייה למשפטים